Liên hệ

TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM & TBYT BIDU
SIÊU THỊ THUỐC GIẢM CÂN

Địa chỉ: Phòng 536 Tòa Nhà HH1, Bán Đảo Linh Đàm, Hà Nội
Điện thoại: 0967.58.51.57 / Hotline: 01232.03.03.03
Email: bidupharma@gmail.com / Website: www.SieuThiThuocGiamCan.net

Phụ trách sản phẩm Thạc sỹ Nguyễn Du

Scroll